Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Besök av Europaparlamentarikern Anna Hedh

Posted on apr 14, 2012

Den 26/4 får Litorina besök av Anna Hedh. Anna är Europaparlamentariker och representerar socialdemokraterna. I Europaparlamentet är Anna ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.
Anna säger att hon vill att EU skall jobba med gränsöverskridande problem som miljö och klimatfrågor. Några andra frågor som Anna brinner för är att stoppa människohandeln, att jobba med folkhälsan med särskild betoning på alkohol samt att verka för ett mer jämställt Europa.
Vi hälsar Anna välkommen till Litorina!