Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Båtbyggarna delar med sig av sin erfarenhet

Posted on okt 31, 2015

En internationell grupp av deltagare i programmet Recordi (Recall coastal heritage for rural entrepreneurship) besökte båtbyggarlinjen på Stumholmen och fick en guidad tur av Nils Göransson.

Syftet med programmet är att lära sig om de goda exemplen som finns inom ramen för kustkulturarv för landsbygdsutveckling. I synnerhet samlade besökarna material för en lärarhandledning för en yrkeskola på Dagö, Estland.

”Vi vill inspirera lokala entreprenörer och ge dem kunskap att tillämpa hållbart vått naturarv i sitt arbete”, förklarade deltagarna från Estland.

Nils Göransson berättade för gästande italienare, estländare, finnar och svenskar om båtbyggarnas verksamhet samt visade några exempel på möbler som håller på att tillverkas av deltagare i kursen Möbelsnickeri och inredning.

DSC_0327 DSC_0328 DSC_0332 DSC_0335 DSC_0340