Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Båtbyggare fick diplom

Posted on dec 16, 2015

Mats Hjalmarsson, studerande på båtbyggarlinje har fått idag ett diplom för visat engagemang och flit i traditionellt båtbyggeri genom att bygga en 19-fots segelsnipa i ek med inredning delvis i al.

För tillfället befinner sig Mats Hjalmarsson i Norge, därför tog Nils Göransson, handledare på Båtbyggarlinje emot diplomet.

Diplomen delas ut årligen av KFH, Blekinge museum, föreningen Norden och Litorina folkhögskola. Litorina folkhögskola och Blekinge museum samverkar gällande kurserna i Båtbyggeri och Möbelsnickeri. Karlskrona kommun, föreningen Norden och KFH är skolans stiftare.

På bilder: 1) Nils Göransson (ansvarig för båtbyggarlinje), Marcus Sandekjer (museichef för Blekinge museum), Agrita Martinsone (rektor vid Litorina folkhögskola)
2) Patrik Hansson (kommunalråd i Karlskrona kommun), Agrita Martinsine, Nils Göransson

IMG_4151 IMG_4150