Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Baltic Meeting Point

Posted on aug 19, 2019

Den  24-26 september arrangeras två parallella internationella konferenser (Baltic Meeting Point samt Baltic Sea World Heritage Summit). Den ena riktar sig till städer runt södra Östersjön och den andra till kustnära världsarv runt hela Östersjön. Syftet är att stärka samarbetet och öka känslan av gemenskap. Karlskrona kommun är huvudarrangör.

Fler detaljer finns på  www.karlskrona.se/bmp och www.karlskrona.se/bswhs