Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Baltic Green Day i Växjö samlar ett 40-tal ungdomar från olika länder för att diskutera klimat och miljö

Posted on feb 10, 2010

Den 8 februari 2010 fick Litorinas kurs Cultural Business möjligheten att åka till Växjö och vara med på Baltic Green Day – ett evenemang som anordnades av ungdomsprojektet YC3 och samlade ett 40-tal ungdomar från flera länder kring Östersjön: Polen, Litauen, Danmark och Kaliningrad/Ryssland.

Namnet YC3 står för Youth Cross-Border Communication and Cooperation. Projektet förenar ungdomar på bägge sidor av Östersjön och fokuserar sig på ungdomarnas möjligheter att vara demokratiskt delaktiga och påverka politiska beslut.

Varje YC3 träff ägnas åt något specifikt ämne och den här gången handlade diskussionen om klimat, miljö och hållbarhet. Seminariet omfattade träffar med Bo Frank (vice-ordförande för Växjö kommun), Jan Sjökvist (projektet Young Energy People), Elin Gräns (vice-ordförande för studentkåren vid Växjö universitet) och Rebecca Jakobsson (ungdomsombud i Umeå kommun). Dagens kärnpunkter var två workshops med övningar i blandade grupper där olika synpunkter kom till uttryck och blev debatterade.

”Vi tyckte att det var en unik erfarenhet att få lära sig om miljön och ungas åsikter om miljön på andra sidan Östersjön. Allt som allt var det en givande dag och vi tyckte det var kul och väl värt att besöka”, säger Katarina Staxäng från Cultural Business.

Avslutningsvis blev seminariedeltagarna mottagna och guidade på Växjö Energi AB där ingen fråga förblev obesvarad kring hur ett kraftverk fungerar.

Vi tackar projektet YC3 för den här dagen och ser fram emot fortsatt samarbete! Ett särskilt tack går till SIDA som har sponsrat vår resa till Växjö.

Katarina Staxäng, Kristofer Larsén, Andrei Matveyeu