Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Avslutande möte för Grundtvig-projektet

Posted on maj 29, 2015

Det avslutande mötet för Grundtvig-projektet hölls i Neapel 18-21 maj. Samtliga projektdeltagare samlades för att diskutera arbetet med slutrapporten som ska vara klar i september. Under mötesdagarna ingick en träff där en redovisning för andra organisationer och lärare i Neapelområdet av de olika delmomenten i projektet ingick. Projektarbetet är nu inne i sin slutfas och en e-publikation ska vara klar tidigt i höst. Deltagande länder är Lituen (som är projektägare), Estland, Tyskland, Nederländerna, Portugal, Sverige och Italien.