Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Aulabygget pågår

Posted on jul 27, 2011

Arbetet med nya aulan fortgår enligt planerna.

Taket är på plats och aulan börjar antaga sitt rätta utseende.

Invigning i slutet av september ser ut att kunna bli verklighet.

Vi se fram emot vår nya aula!