Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Att förebygga självmord

Posted on apr 1, 2019

”Det handlar om att rädda liv”, så här inleddes AOSP utbildningen som vår lärare Urban ledde för lärarassistenterna i torsdags.

”AOSP-utbildningen kan liknas vid HLR-utbildning (hjärt- lungräddning) men det handlar om suicid och psykisk ohälsa”, förklarade läraren som också är utbildad AOSP-instruktör.

Lärarassistenterna lärde sig fakta om suicid, riskfaktorer, samtalsteknik och hur man bemötar en självmordsnära person. Praktiska delen bestod av samtalsövningar.

”Du måste kontrollera dig själv för att kontrollera situation”, säger läraren. Då kan man hjälpa den som behöver hjälp och rädda liv.