Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Att arbeta med värdegrundsfrågor – exempel från Litorina

Posted on nov 3, 2009

Filmen Att arbeta med värdegrundsfrågor – exempel från Litorina filmades i maj 2009 och presenterades på konferensen Allas lika värde i Stockholm den 21 oktober 2009.