Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Arabisk specialitet till lunch

På torsdagarna har vi ofta gemensam lunch på Litorina. Deltagare från några av kurserna har bildat grupper som turas om att laga maten. Behållningen går till finansieringen av deras resa till ett Östersjöland. Idag serverades den arabiska specialiteten Molokhia, en kycklingrätt med ris.