Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Allt från Rock till Barock

Posted on sep 19, 2014

Litorina folkhögskola bjuder på nästa föreläsning torsdagen den 25/9 kl. 14.30 i Aula Litorina. Hans HP Persson, Christina Vermandis och Astrid Selling kommer att tala om musik i Blekinge och runt Östersjön, dvs. om ”Allt från Rock till Barock”.

Alla är välkomna!

musik i blekinge