Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Alla sinnen för blivande lärarassistenter

Posted on nov 9, 2018

Igår fylldes de blivande Lärarassistenterna sin skoldag genom att ha kontakt med alla olika sinnen så som känsel, lukt, hörsel och syn.

Genom att besöka Solbacka som är en tränings och resursskola som ligger på Gullberna fick deltagarna prova på taktila hjälpmedel för funktionshindrade.

I bollhavets alla färger tränas synen. 
I en säng med högtalare i madrassen tränas hörseln. 
I ett bollhav, genom massage och i en vattensäng med bolltäcke tränas känseln. 
Lukten övas genom ett luktschema.

Bilder: Lotta Stubb