Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Alla kan måla

Posted on jul 16, 2019

Alla kan måla. Det viktigaste är att våga försöka och inte vara rädd för att göra fel.

Så här har deltagarna i KOM IN 2 lärt konsthemligheter tillsammans med läraren Irina.