Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Aktiviteterna Liv i Livet och Klara livet: ny start den 14 februari

Posted on feb 14, 2011

Den 14 februari startar aktiviteten Liv i livet på Litorina. Aktiviteten Liv i Livet vänder sig till dig som av någon anledning inte är aktiv i arbetslivet, kanske på grund av arbetslöshet eller sjukdom. Genom Liv i Livet får du motivation till en nystart och upplevelser som kan lägga grunden för ett bättre liv, en återgång till arbete och egen försörjning.

Liv i Livet pågår under sex veckor och du träffar dina kurskamrater fyra dagar i veckan.

Klara livet pågår i 22 veckor och är en fortsättning på Liv i livet. Kursen startar den 14 februari. Vi tar upp ämnen som är viktiga för dig och ditt välmående, exempelvis hälsa, kommunikation och medveten närvaro, så kallad mindfulness.