Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Aktivitet för att skapa gemenskap

Posted on sep 7, 2017

Idag har vi temadag för att främja gemenskapen mellan kurserna.

En av de gemensamma aktiviteterna på dagens temadag är att samla blad och löv. De i sin tur ska bilda ord. Orden ska senare i eftermiddag bilda en dikt. Vilket fantastiskt sätt att lära känna varandra, även i de andra kurserna!

Vilket ord kan vi få av denna vackra bukett?

Det ser väl alla att vi har en sko och en elorgel här på bordet.

En blivande florist?