Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Agrita berättar i TV om baltiska kedjan i samband med Sovjets fall

Posted on aug 23, 2019

Idag, den 23 augusti, är det 30 år sedan Den baltiska kedjan ringlade genom de tre baltiska ländernas huvudstäder. Folk bildade en 600 kilometer lång kedja och höll varandra i händerna i en tyst fredlig manifestation. Totalt deltog runt två miljoner människor i manifestationen för att visa världen sin strävan för självständighet från Sovjetunionen.

Se inslaget på SVT Blekinge https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/de-hon-var-med-i-baltiska-i-kedjan-for-sjalvstandighet-fran-sovjet