Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Åge Olav Olsens föreläsning om modellbygge

Posted on nov 9, 2008

För de flesta av oss är modeller bara förminskade kopior, men det ligger mycket mer i dem vilket man oftast inte inser. Genom en modell kan man åskådliggöra en teknisk lösning. Det är oerhört viktigt med modeller inom marknadsföring, utbildning och projektledning, inte att förglömma det estetiska i varje modell. Den 6 november föreläste Åge Olav Olsen om modellbygge och om sin verksamhet som modellbyggare.I år är Åge elev på Litorinas båtbyggarlinje och bygger en replica av en amerikansk sportbåt från 1920-talet.