Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

70 år sedan sovjetunionens massiva utvisningsoperation

Posted on apr 1, 2019

I år är det 70 år sedan sovjetunionen började utföra den mest massiva utvisningsoperationen mot de tre baltiska staterna. Operationen kallades för ”Priboj”.
Den utfördes i Estland, Lettland och Litauen med start i mars 1949 och pågick under en längre tid. Under den operationen utvisades 95 000 människor från alla tre baltiska länder. Syftet med att utvisa motståndsdeltagarnas familjer var att undertrycka antisovjetiska rörelser i alla tre länder och skapa gynnsamma förutsättningar för massiv jordbrukskollektivisering. ”Priboj” skiljer sig från de andra deporteringsoperationerna för den skedde i Estland, Lettland och Litauen samtidigt och utvisningsvillkoren var inte försedda så familjer utvisades fram till slutet av livet.