Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Kurdernas situation

Posted on mar 13, 2020

I går, på torsdagsföreläsningen, berättade Sayed Hussani om ”Kurdernas situation”. Kurderna är det största folket i världen som inte har en egen stat. Sayed visade historiska kartor över området där kurderna bor och berättade om såväl kurdernas situation i dåtiden som i nutiden, samt som hur kurderna bemöts i de delar av Turkiet, Syrien och Iran som kurdiska befolkningen bor i. För att förklara uppdelningen av området nämnde han några viktiga avtal mellan världens ledare som genom tiderna delade upp området i sina respektive intressesfärer. Han berättade om hur kurdernas identitet har blivit förnekad och svarade på frågor om hur kurderna ser på situationen idag.
Tack för att du kom till Litorina och berättade om ett väldigt viktigt ämne, som för få människor vet om!

Text: Larissa von Bychelberg; Bild: Bosse Vesterlund