Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Världsarvet och hållbar turism, Niklas Carlsson föreläste

Posted on feb 28, 2020

På vår torsdagsföreläsning berättade Niklas Carlsson, projektledare för världsarvsprojektet DUNC, om sitt arbete med världsarv och hållbar turism. Med lite interaktiva berättelser förmedlade han kunskap om världsarv, natur- och kulturarv och UNESCOs viktiga arbete. Han påminde oss att vi som bor i Karlskrona kan vara jättestolta över att bo i en örlogsstad bevarad från 1600-talet. Hans projekt DUNC – Development of UNESCO Natural and Cultural Assets – ska höja kunskapsnivån om världsarven runt Östersjön och arbeta med strategier för hållbar turism. Hur ska t.ex. Blekinge utveckla sitt näringsliv? Niklas förklarade att såväl engagemang och ökad kunskap om besöksmålet som ett långsiktigt samarbete är viktiga i detta avseende.
Tack Niklas för att du kom till Litorina och berättade om ditt spännande arbete!

Text: Larissa von Bychelberg; Bilder: Bosse Vesterlund