Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Socialtjänsten informerar

Posted on feb 4, 2020

De kommande två veckorna har vi ett lite speciellt program på Litorina! Under ”Livskunskapsveckorna” har vi besök från olika myndigheter som kommer till Litorina för att berätta om deras verksamhet. Idag kom Jane Sjöstrand och Frida Karlsson från Socialtjänsten, Karlskrona kommun, och berättade om sitt jätteviktiga yrke. De förklarade vilka uppgifter, rättigheter och plikter socialtjänsten har, i vilka fall man gör en anmälan till tjänsten och hur man kan ansöka om stöd. Våra deltagare var mycket intresserade och ställde många frågor.

På torsdag fortsätter vi programmet med föredragande från Budget- och Skuldrådgivningen.

Tack för ert besök och för att ni informerade om socialtjänsten!

Text: Larissa von Bychelberg; Bilder: Zarah Necksten