Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Europa 1919-2019, en ny kortkurs

Posted on feb 7, 2019

Nu har kursen Europa 1919-2019 träffats under två tisdagskvällar. 
Kursen är ett projekt för att förstå vad som händer i vår världsdel nu med tanke på de hot som demokratin är utsatt för.

Populism, fascism, nazism och kommunism är ämnen som behandlas med både historian och nuet i fokus.
Text & Bild: Ulf Westerholm