Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Posted on nov 20, 2018

Vi kan inte påverka vad som händer men hur vi hanterar det. 
I dag har Litorinas språkgrupper haft besök av två Hälsocoacher Patricia och Sally, välbefinnande coacher från Landstinget Blekinge och Karlskrona Kommun.

Projektet går ut på att öka deltagarens förståelsen för att se sambandet mellan fysiskt och psykiskt välbefinnande.