Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Posted on nov 22, 2018

– Det finns vissa ”stroppiga” stockholmare som menar att Blekinge är Sveriges baksida men jag skulle vilja säga tvärt om. Vi är landets ansikte och har vår nos utåt. 
På ett oerhört charmerande och humoristiskt sätt inledde Landshövding Sten Nordin eftermiddagens föreläsning på Litorina Folkhögskola. 
– Eftersom jag själv är hitflyttad stockholmare så får jag säga så, menade Nordin och fick hela publiken att skratta. 
Firandet av Lettlandsveckan på Litorina börjar närma sig sitt slut och idag hade vi besök av ännu en man i en ledande position, Sten Nordin, Blekinges Landshövding tillika regeringens myndighetschef för Blekinge som är tillsatt för att föra regeringens talan i Blekinge. 
Nordins föreläsning hade rubriken- Lettland 100 år- Blekinges Östersjörelationer och Landshövdingen inledde med att berätta om att han tänkte prata om några av de viktiga uppdragen som länsstyrelsen har där relationen med både Lettland och övriga Baltikum är en av huvuduppgifterna. Nämligen den att förbättra befintliga handelsavtal och även skapa nya. Ett annat är att värna om kultur och musik. 
– Att rädda havsmiljön och att behålla samt att göra våra lövskogar mer tillgängliga är andra uppdrag som vi har, berättade Nordin.

Men för att förstå relationerna mellan länderna runt Östersjön så måste man först förstå vilka djupa historiska relationer vi har och har haft till varandra. Nordin började därför flera hundra år tillbaka i tiden och berättade om tiden då svenskheten i Riga var stor. 
– Ska vi prata nutid så har vi exempelvis alltid haft ett stort engagemang för att få våra Baltiska länder självständiga, sa Nordin och berättade vidare om det s.k ”Måndagsmötena” som man hade under 90-talet för att få frihet åt det Baltiska folket. 
– Jag fanns själv med och demonstrerade i Stockholm, minns Nordin.

Stort tack till Sten Nordin för en mycket lärorik och trevlig föreläsning!