Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Pax Baltica 2018

Posted on okt 22, 2018

Under förra veckan var det dags för årets upplaga av konferensen Pax Baltica. Det är ett tvådagars arrangemang som återkommer varje höst och där Litorina Folkhögskola finns med som medarrangör. 
Årets tema var – Goda grannar, kan de lita på oss? och årets konferens var den tjugonionde i sin ordning.

Dagarna startades med sedvanlig lunch på Residenset, vidare till Konserthuset med dess spännande föreläsningar och avslutades med en övernattning på Kungsholms Fort. 
Ombord på båtarna ut till Kungsholmen fanns både personal och deltagare från Litorina. Alla lika rörande eniga om två saker. 
Dels att kvällens gruppdiskussioner blev mycket givande och att det är en ren ynnest att få uppleva Kungsholmen!

Foto: Heleen Podsedkowska