Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Exkursion på Sturkö och Tjurkö

Posted on jul 26, 2018

Idag har Sommarallmän från Litorina Folkhögskola varit på exkursion i solskenet på Sturkö och Tjurkö.

Vi har besökt Tjurkö stenhuggeri och pratat om hur människor levde och arbetade där i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, både anställda stenhuggare och den s.k. Kronoarbetskåren.

Därefter tittade vi på Sturkö skans, där klassen fick en inblick i hur livet tedde sig där under första världskrigets neutralitetsvakt och andra världskrigets beredskapstid.

Besök gjordes även på Bredaviks Örtagård på Sturkö, där vi beskådade örtagården som är uppbyggd med 1300-talets klosterörtagårdar som förebild och talade om hur klostren fungerade som vårdinrättningar förr, samt hur man såg på behandling av sjukdomar förr.

Vår sista anhalt innan vi åter styrde kosan mot Karlskrona var vikingabyn Valshall på Senoren, där vi diskuterade hur man byggde hus för 1000 år sedan, med lerklinade väggar och vasstak, och hur det var att bo i sådana hus, samt att vi tittade på runskrift och vad runor användes till.

Tycker du att detta låter spännande? Önskar du högskolebehörighet? Då är du välkommen att söka Allmän kurs på Litorina Folkhögskola!