Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Agrita Martinsone; Tio år som diplomat

Posted on jul 27, 2017

Agrita Martinsone är både rektor vid Litorina folkhögskola och Lettlands honorärkonsul sedan tio år tillbaka.
Idag skriver Blekinge Läns Tidning just om Agritas diplomatiska arbete. 

För att läsa artikeln på BLT:s hemsida, klicka gärna här:
http://www.blt.se/karlskrona/tio-ar-som-diplomat-uppmarksammas-internationellt/