Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Katarina Hansell om globala klimatmålen

Posted on apr 7, 2017

Vad kan regionala aktörer bidra med för att nå de globala klimatmålen? Katarina Hansell, verksam vid NetPort energikluster, talar om klimatmålen.

Välkommen till Aula Litorina den 20 april klockan 14.30!

Fri entré.