Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Livsupplysning istället för latin

Posted on mar 25, 2017

I firandet av Folkhögskolans dag skänker vi en extra varm tanke till folkbildningens fader, Nikolaj Frederik Severin Grundtvig.


Han var en dansk präst, författare, politiker mm och levde under 1800-talet. Han räknas vara Danmarks största folkuppfostrare genom tiderna.
För oss i övriga Norden är han mest känd som folkbildningens fader då han 1844 grundade världens första folkhögskola i Rödding, Danmark.
– Ut med latinet och in med folkets diktning, historia, myter, sagor, visor och traditioner. Kort sagt, livsupplysning istället för latin.
Så la han grunden till en tro på bildning åt folket.
Tänk så rätt han hade och i dag vet vi att folkhögskola är en studieform vi inte vill vara utan!
En skolform som årligen ger tusentals människor en möjlighet att hitta både sig själv och vägen in till sin framtid!

Vill du lära känna Litorina Folkhögskola mer?
Följ oss på Facebook https://www.facebook.com/litorina  Eller fortsätt att titta runt här på vår webbplats.