Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Broar mellan myndigheter och Litorina folkhögskola

Posted on sep 13, 2016

Det här är fyra starka kvinnor som tillsammans arbetar för att få till bättre broar mellan kommunen, myndigheter och folkhögskolan vad det gäller utbildning och integrationsfrågor.
Kvinnorna är inte obekanta för varandra men den 13/9 var det första gången som de träffades för att försöka knäcka koden tillsammans. Koden som hjälper fler till utbildning och där det svenska språket är a och o.
– Vi vill försöka hitta nya vägar för att kunna hjälpa alla de som är i ett stort behov av utbildning, säger Agrita Martinsone som är Litorinas rektor.
14344713_1035700686538043_8033274192702243495_n

Fr.v Lenita Karlsson, politisk sekreterare (S), Chatarina Holmberg, kunskapsnämndens ordförande (S), Lisbeth Bengtsson, arbetsmarknadsnämndens ordförande (S) och Agrita Martinsone, rektor Litorina Folkhögskola.