Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Östersjöresa 2015

Posted on maj 25, 2015

Kerstin Karlsson från Senior B delar med sig av sina dagboksanteckningar från resan till Litauen 3-8 maj 2015 med Litorina folkhögskola. Läs mer på seniorbloggen!

http://vetgirigaseniorer.litorinafolkhogskola.se/ostersjoresa-2015/