Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Litorina presenteras på konferensen Allas lika värde – folkbildningen och den gemensamma värdegrunden

Posted on sep 28, 2009

Litorina folkhögskola kännetecknas av en mångkulturell skolmiljö och ett aktivt samarbete över Östersjön. På seminariet ska man få del av hur skolan arbetar med värdegrundsfrågor och vad det betyder för deltagarna.Med Litorinas erfarenheter och strategier som exempel ska man samtala om folkbildningsarbete där många nationaliteter möts och de möjligheter som internationellt samarbete ger.

Hur kan folkbildningen arbeta med frågor om demokratisk värdegrund på ett strategiskt och långsiktigt sätt? Hur får vi teori och praktik att hänga ihop i vardagen bortom stolta deklarationer? Vilka möjligheter och hinder finns för folkbildningens organisationer att delta i gränsöverskridande projekt?

Läs mer om konferensen! (PDF)

Föredraget hålls av rektorn Agrita Martinsone onsdagen den 21 oktober 2009 kl 13.00-14.00, kl 14.30-15.30, Sheraton hotell i Stockholm.