Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Framtidsvecka på Litorina: projektet Medborgarna och EU II fortsätter

Posted on okt 25, 2010

Litorina folkhögskola deltar i höst i ett projekt som heter Medborgarna och EU II och handlar om folkhögskolorna och framtiden, jobben, klimatet och politiken. Syftet med projektet är att koppla ihop deltagares och allmänhetens egna konkreta framtid med politiken på det lokala planet, riksplanet och på EU-nivå samt med de framtidsvisioner som finns inom näringsliv och frivilligorganisationer.

Måndag den 15 november presenterar kursen Cultural Business sina arbeten som de gjort inom projektet.

Tisdag den 16 november anordnar vi en gästföreläsning av författaren Andrzej Olkiewicz under rubriken Hur blir man lycklig i ett nytt land?

Onsdag den 17 november välkomnar vi Eva-Marie Andersson från Karlskrona företags & hantverksförening (KFH). KFH är en samlande organisation för företagandet i Karlskrona med omnejd. Eva-Marie kommer att samtala om vilken roll hon anser att näringslivet har och hur det kan utvecklas i framtiden. Kan nya jobb växa fram och kan det ske utan att miljön tar skada?

Torsdag den 18 november kommer EU-samordnaren på Karlskrona kommun Sissi Sturesson till Litorina. Hon arbetar med att öka kommunens kontakter och samarbete med andra länder kring Östersjön. Hon kommer berätta om sitt arbete, vilka projekt som Karlskrona kommun nu är engagerad i och hur framtiden på detta område ser ut?

Litorina folkhögskola skall här få vara en mötesplats där dialog och samtal i utvecklings och klimatfrågor förs mellan människor och mellan olika aktörer i samhället. Det är av betydelse att deltagare ges större möjligheter att med ökad kunskap och ökat självförtroende tillsammans kunna påverka sin nutid och framtid.

Erik Hjertén, lärare i samhällskunskap
projektansvarig