Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Föreläsningssamtal med landshövding Berit Andnor Bylund

Posted on feb 2, 2012

Berit Adnor Bylund

2 februari kl 10.15

Aula Litorina

Berit Andnor Bylund, född 1954 är utbildad socionom.

Hon har tidigare varit riksdagsledamot för Socialdemokraterna och under mandatperioden 2002-2006 ingick hon i regeringen som barn- och familjeminister samt socialminister.

Förra mandatperioden var hon ordförande i riksdagens konstitutionsutskott.